Työpaja Warikko aloitti huhtikuussa

26.06.2024

Kaupungin työllisyyspalveluissa Työpaja Warikko on aukonut uusia uria huhtikuusta alkaen. Toiminnan perusajatuksena on kunkin asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen ja palvelutarpeen huomioiminen sekä niistä lähtevä työllistymisen edistäminen. Warikon työvalmentajina toimivat Heli Halonen ja Timo Kokkoniemi. Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori Tiina Pietikäinen-Liuska huolehtii Warikon toiminnasta osana kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta.

Työpaja Warikko tarjoaa siis työllistymistä edistäviä palveluja. Työllistymistä edistävien palvelujen menetelminä ovat käytännön tekeminen eli työvalmennus sekä yksilövalmennus, joka tukee asiakasta etenemään työllistymisen polulla. Työtön työnhakija ohjautuu kaupungin työllisyyspalvelujen piiriin TE-toimiston, hyvinvointialueen palvelujen tai omaehtoisen hakeutumisen kautta.Työpaja Warikon tukikohta on kaupungin varikolla osoitteessa Rajakatu 24. Warikon toimintaperiaatteena on "liikkuva työtiimi", joka tekee muun muassa ulkoalueiden kunnossapitotöitä ja muita teknisten palvelujen avustavia töitä. Avustavia työtehtäviä voidaan tehdä myös muille kaupungin eri toimipisteille sekä yrityksille ja yhdistyksille asiakkaiden työllistymistarpeiden ja esille tulleiden työtilausten mukaisesti.
  - Otamme mielellämme vastaa ehdotuksia ja ajatuksia uusista toiminnoista tai palveluista, joita Warikko voisi tarjota esimerkiksi yrityksille tai henkilöasiakkaille. Tähän mennessä olemme saaneet kyselyjä muun muassa huonekalujen entisöinti- ja pihatyöpalveluista, kertoo Tiina Pietikäinen-Liuska ja toivoo yhteydenottoja sekä ideoita tarvittavista palveluista.

Nyt toiminnan alkaessa asiakkaita on ollut vajaa kymmenen, mutta tavoitteena on toiminnan vakiintuessa 15-20 asiakkaan volyymi.
 - Warikko vastaa osittain jo nyt ensi vuoden alussa tulossa olevan työllisyysuudistuksen mukaisista  palveluista. Työllisyysuudistuksessa kuntien vastuu ja rooli työllisyyspalveluissa kasvaa merkittävästi nykyisestä. Valtakunnallisissa suunnitelmissa puhutaan tällä hetkellä uusista matalan kynnyksen työvoimapalveluista ja nämäkin on jo huomioitu Warikon toiminnassa, kaavailee Tiina Pietikäinen-Liuska ensi vuoden linjauksia. 

Teksti Juha Uusivirta ja kuvat työpaja Warikko