Markku Mäkelä kaupunginhallituksen ohjaksiin

30.04.2024

Markku Mäkelä valittiin maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa kaupunginhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Markku on toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä kahdella valtuustokaudella. Hän on ollut valtuutettuna, teknisen lautakunnan jäsenenä ja kansalaisopiston johtokunnan jäsenenä sekä lisäksi hänellä on ollut useampia varajäsenyyksiä eri toimielimissä. Markku on ollut aktiivisesti mukana myös yhdistystoiminnassa.

Haapajärvelle Markku Mäkelä muutti perheineen jo vuonna 1998. Yli neljännesvuosisadan työrupeama Haapajärvellä alkoi seurakunnan nuorisotyön ohjaajana ja jatkui luokanopettaja-opintojen jälkeen luokanopettajana kyläkoululla ja aineenopettajana yläasteella. Markku on suorittanut myös aineenopettajan ja rehtorin pätevyyteen tarvittavat opinnot. Opetettavina aineina hänellä on ollut uskonto ja yhteiskuntaoppi sekä valinnaisaineina muun muassa erätaito.

Hyvällä porukalla haastavia päätöksiä

Markku on tämän vuoden puolella osallistunut jo jonkin verran kaupunginhallituksen työskentelyyn.
- Olen tyytyväinen hallituksen työskentelyilmapiiriin ja hallituksen jäsenten monipuoliseen osaamiseen ja kokemukseen eri aloilta. Olen luottavainen, että voimme tehdä hyvää ja keskustelevaa yhteistyötä ja siten rakentavia päätöksiä haastavissa asioissa, toteaa Markku Mäkelä.

Markku näkee monia myönteisiä asioita kaupungin kehittämisnäkymissä.
- Hallan bioteollisuusalue on hyvässä vauhdissa, siellä on jo laaja Väyläviraston raakapuuterminaali ja päätökset bioenenergiaterminaalista on tehty. Myös kehittämissuunnitelmat biolaitoksen rakentamisesta etenevät, kertoo Markku kehittämisnäkymistä.

Markku Mäkelä pitää merkittävänä mahdollisuutena myös TE-uudistusta, jolla kunnat voivat yhteistyössä kehittää työllisyyspalveluja ja siten alueen elinvoimaa. Uudistuksella voidaan saavuttaa uutta tehokkuutta ja hyötyä niin työnhakijoille kuin yrityksillekin. Kaiken kaikkiaan kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ja esimerkiksi Nihak on tehnyt hyvää kehittämistyötä. Tuulivoimakin on Markun mielestä mahdollisuus Haapajärven kehittämisessä, koska uusiutuvan energian tuotannolla saadaan samalla myös kiinteistövero- ja muita tuloja kaupungille.

Kaupungin taloudelliset haasteet ovat Markku Mäkelän mielestä tietenkin tosiasia ja ne on otettava vakavasti. Hyvällä valmistelutyöllä ja päämäärätietoisella päätöksenteolla myös talousvaikeuksista selvitään.
- Taloutta koskevissa päätöksissä kaikkia toimintoja ja asioita tulee tarkastella avoimesti. Toimenpiteiden vaikutukset vakituisen henkilökunnan asemaan pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman vähäisinä, kertoo Markku Mäkelä.

Teksti ja kuva: Juha Uusivirta