Kalakankaalla investoidaan uuteen siltaan

08.05.2024

Kalakankaalla Tytärniementiellä ja itseasiassa Laurikkalan-, Ojanperän- sekä Korpiojanteiden risteyskohdassa on alkamassa mittava siltainvestointi. Silta kulkee Kalajanjoen ylitse. Rakennustöiden ajaksi tuleva ohituskaista, jota myöten liikenne kulkee väliaikana, on parhaillaan rakenteilla. Mursketta on ajettu ja tarvittavat siltaputket ovat jo paikan päällä.

- Suunnitelmissa on, että ohituskaista saadaan rakennettua nyt toukokuun aikana ja sitten päästään varsinaisen sillan rakennustöihin, kertoo Tytärniementien hoitokunnan puheenjohtaja Raimo Salomaa.

Uudesta sillasta tulee teräspalkkisilta ja siihen tulee betonikansi. Rakennustöiden pääurakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen jälkeen Uunila Oy Himangalta. Hoitokunnalla on ollut apuna muun muassa hankkeen kilpailutuksissa ja muussa hallinnoinnissa tieisännöitsijä Ari Eteläniemi Nivalasta.

Siltainvestoinnin kokonaiskustannusarvio on 475.000 euroa. Kustannuksiin tiekunta on saanut Ely-keskuksen 85 %:n ja kaupungin 5 %:n avustuksen ja tiekunnan omavastuuksi jää 10 %:ia eli 47.500 euroa.

- 1970-luvun puolivälissä rakennetun liimapuupalkkisillan kunto ja kantavuus oli jo niin heikko, että se ei olisi kestänyt nykyisten maatilojen koneiden eikä puutavara- ja muun kuljetuskaluston painoa. Sillalle jouduttiin asettamaan tiukat painorajoitukset, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta, valaisee Raimo Salomaa vanhan sillan historiaa ja nykytilannetta.

Teksti ja kuvat: Juha Uusivirta