Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen uudet tilat käytössä

02.04.2024

Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen syksyllä valmistuneet uudet tilat ovat pääosin käytössä ja toiminta pyörii tehokkaasti eri toiminnoissa. Tiloissa toimivat Pohteen kotiin annettavat palvelut eli kotihoito ja siihen liittyvät etähoidon ja palveluohjauksen alueelliset yksiköt, dialyysiyksikkö, laboratorio sekä kuntoutusyksikkö.

Kotihoidosta kotiin annettaviin palveluihin

- Uudet tilat ovat lisänneet työviihtyvyyttä ja tuoneet toiminnallisista etua kotihoidon väelle, koska näemme toisiamme luontevasti työn lomassa ja meidän yhteistyökumppanimme ovat tässä lähellä, iloitsee kotiin annettavien palvelujen Haapajärven alueen vastuuyksikköpäällikkö Anu Tanhuala.

Vastuuyksikköpäällikkö Anu Tanhuala yhden tiimin uudessa työtilassa
Vastuuyksikköpäällikkö Anu Tanhuala yhden tiimin uudessa työtilassa

Uusissa tiloissa on ajanmukaiset tiimihuoneet ja muut tarvittavat tilat, joissa on muun muassa tilava yhteinen ruokailu- ja palaveritila. Kotihoidon palvelujen työntekijämäärä on lähes kolmikertaistunut kymmenen vuoden aikana. Sairaanhoidollisten tehtävien lisääntymisen takia myös sairaanhoitajien suhteellinen osuus työntekijöissä on lisääntynyt. Sairaanhoidon tarve on kasvanut, koska asiakkaat ovat aikaisempaa huonokuntoisempia. Haapajärven kotihoidon toiminta on organisoitu alueellisiin tiimeihin ja nykyisin työntekijöiden päivittäinen työ ja asiakaskäynnit ohjataan eteläisen alueen toimesta ja työntekijät saavat päivittäiset asiakkaat ja käyntipaikat puhelimeensa.

Anu Tanhuala ja Tiina Aaltonen viihtyisässä kotihoidon ruokailu- ja kokoontumistilassa
Anu Tanhuala ja Tiina Aaltonen viihtyisässä kotihoidon ruokailu- ja kokoontumistilassa

 - Meidän kotiin annettavien palvelujen yksikössämme on 38 työntekijää. Annamme myös yöaikaista hoivaa ja hoitoa. Asiakkaiden hoitoisuuden lisääntyessä työmme on myös painottunut viime aikoina aikaisempaa enemmän ilta-aikaan ja nykyisin iltavuorossa toimii seitsemästä kahdeksaan hoitajaa, kun aikaisemmin iltavuorossa pärjättiin kahdella tai kolmella hoitajalla, kuvaa Anu Tanhuala toiminnan muuttumista.

Lisäksi kotihoidon tiloissa toimivat alueelliset etäkotihoidon ja palveluohjauksen yksiköt, joissa annetaan palveluja laajemmalle Pohteen eteläiselle alueelle. Myös muisti- ja omaishoidon alueelliset koordinaattorit toimivat samoissa tiloissa. Kotihoidon yhteistyökumppaneihin kuuluu myös kotisairaala.

Myös alueellisten kotiin annettavien palvelujen palveluohjaajat työskentelevät Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen uusissa tiloissa
Myös alueellisten kotiin annettavien palvelujen palveluohjaajat työskentelevät Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen uusissa tiloissa

 Kotihoidon etähoidon palvelut aloitettiin Haapajärvellä jo kuntayhtymä Selänteen aikana.

- Olimme etähoidon edelläkävijöitä ja Pohteen ammattilaiset muualta kävivät hyvinvointialueen toiminnan alkaessa vuosi sitten tutustumassa meidän toimintaamme. Etähoidon toiminnan aloittaminen vaatii panostusta työntekijöiltä ja uuden oppimista myös asiakkailta. Asiakkaat ovat nykyisin pääosin tyytyväisiä hoitajan kanssa käytäviin keskusteluihin, joissa voidaan esimerkiksi varmistaa, että lääkkeet tulevat otetuksi, valaisee Anu Tanhuala etähoidon käytännön toimintaa.

Tänä päivänä kotiin annettaviin palveluihin tullaan palveluohjauksen kautta, jossa selvitetään asiakkaan palvelun tarve ja laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Pääsääntöisesti palvelut aloitetaan tukipalveluilla esim. turvapuhelin- ja ateriapalvelu.

Kuntoutusyksikkö aloitti maaliskuun alussa

Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa toimivan kuntoutusyksikön vastuuyksikköpäällikönä toimii Teuvo Liimatainen.

- Yksikössämme on 15 paikkaa. Nyt aluksi meillä on toiminnassa 10 paikkaa, mutta laajennamme toimintaamme tämän vuoden aikana pikku hiljaa. Meille tulee asiakkaita myös Haapajärven lähikunnista, kertoo Teuvo Liimatainen.

Vastuuyksikköpäällikkö Teuvo Liimatainen on tyytyväinen kuntoutusyksikön uusiin ja toimiviin tiloihin
Vastuuyksikköpäällikkö Teuvo Liimatainen on tyytyväinen kuntoutusyksikön uusiin ja toimiviin tiloihin

Teksti ja kuvat: Juha Uusivirta