Haapajärvellä kunnanvaltuustossa päätettyä vuonna 1962

24.01.2024


Tammikuussa valtuusto järjestäytyi ja pohti myös ilmoituslehtiasiaa. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana oli Uuno Hedetniemi, kunnanhallituksen edustajana kunnanjohtaja Sulo Hakulinen ja kunnansihteerinä Mikko Kasila. Kunnanhallitus esitti, että kokouskutsujen epäviralliseksi ilmoituslehdiksi otettaisiin uuden käytännön mukaisesti vain Haapajärvi- ja Haapajärvi-Seura-lehdet. Valtuustossa äänestyksen jälkeen hyväksyttiin hallituksen esitys, eikä Liitto, Keski-Pohjanmaa, Pohjolan Työ ja Kansan Tahto lehdissä enää julkaistu ilmoituksia entisen käytännön mukaisesti.

Valtuusto päätti myös kokouskahveista. Valtuuston, hallituksen ja suurimpien lautakuntien sallittiin nauttia kokouskahvit jokaisessa kokouksessa ja pienempien lauta- ja johtokuntien jäsenet saivat kahvitella kerran tai kaksi vuodessa. Niiden luottamustoimielinten kokouksissa, joiden jäsenille ei maksettu palkkiota, luvattiin kahvit pullan kera jokaisessa kokouksessa.

Päätettiin Maalaiskuntien Liitto ry:n suositusohjeen mukaisesti, että kunnan laitoksissa ja työmailla siirrytään 45 tuntiseen työviikkoon. Tuohon asti työaika oli ollut 47 tuntia viikossa. Tuolloinhan myös lauantai oli työpäivä.

Kansakoulujen korjaustöiden piirustukset, työselitykset ja määräraha hyväksyttiin Oksavan ja Kalakankaan koulujen vanhojen rakennusten osalta. Kouluhallitus oli hyväksynyt piirustukset, työselitykset ja normaalihinnan. Myös Tiiton koulun vesi- ja viemärijohtotöihin hyväksyttiin määräraha. Korjaustöille oli mahdollista hakea Kouluhallituksen hyväksymisen jälkeen valtion avustusta ja -lainaa.

Ylimääräisenä asiana otettiin käsittelyyn toivomus, että Ylipään koulun uuden sillan rakentaminen otettaisiin kiirellisesti valmisteluun. Asiaan päätettiin palata tulevissa kokouksissa.

Kiireellisenä asiana käsiteltiin myös paikkakunnan ja alueen työllisyystilannetta ja sen johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Kunnan edustajat olivat vierailleet ministeri Kauno Kleemolan luona ja esittäneet, että puolustuslaitoksen varikon työmaalle otettaisiin ensi sijassa Haapajärvellä asuvaa työvoimaa, koska kunta oli lahjoittanut valtiolle 6 miljoonaa markkaa maksaneen Vuoren tilan. "Lähetystölle oli ilmoitettu, että työllisyystilanne Pyhäjärvellä on siinä määrin vaikea, että varikon työmaalle on pakko sijoittaa myös jonkin verran pyhäjärveläisiä, joskin etusija on haapajärveläisillä. Niinikään lähetystölle oli luvattu, ettei Haapajärven työttömiä sijoiteta toistaiseksi kotipitäjän ulkopuolelle – ei poikamiehiäkään – koska työkohteita on omassa kunnassa riittävästi tarjolla."

Valtuusto päätti työllisyysasioiden osalta jämäkästi, että Haapajärven kunta pitää kiinni kunnan ja valtion välisen lahjakirjan ehdoista, jonka mukaan etusija varikon työmaalle pääsyyn on haapajärveläisillä. Edelleen valtuusto vaati, että lähetystölle annetusta lupauksesta olla sijoittamatta haapajärveläisiä ulkopitäjiin pidetään kiinni. Valtuusto totesi myös, että tekemällä huomattavan lahjoituksen valtiolle Haapajärven kunta on halunnut turvata pitempiaikaisen työmaan oman kunnan työttömille. Ja jos nyt toinen osapuoli eli valtio rikkoo sopimuksen, niin menettely ei ole valtion arvovallan mukaista.

Pöytäkirjoja tutki: Juha Uusivirta