Haapajärvellä kunnanvaltuustossa päätettyä vuonna 1962

25.01.2024

Maaliskuussa oli tapetilla rakennuskaava-alueella olevien teiden rakentamisen ja kunnossapidon kustannusten periminen tonttien omistajilta ja kohtuullisen korvaustason määrittely. Asian taustalla oli rakennuslaki ja kunnan rakennusjärjestys. Tasapainoa tonttien omistajien ja kunnan vastuulla olevan yleisen liikenteen välillä päätettiin vielä hakea ja jäätiin odottamaan rakennuslain tulossa olevia muutoksia ja tonttien omistajien korvaukset päätettiin panna maksuun aikaisintaan seuraavan eli vuoden 1963 alusta lukien. 

Valtuusto otti vastaan kansakoululautakunnan ja Aholan koulun johtokunnan kutsun saapua koulun vihkiäisiin 18.3.1962.

Rannan koulun talousrakennuksen piirustukset ja työselitykset hyväksyttiin ja alistettiin Kouluhallituksen vahvistettavaksi, jotta olisi mahdollista saada 35 %:n valtion avustus ja 50 %:n valtion laina.Hyväksyttiin Oulun yliopistollisen keskussairaalan muutettu perustamisasiakirja ja päätettiin varata viisi hoitopaikkaa.

Hyväksyttiin keskustelutta sitoumus Invalidisäätiölle nettotappion maksamisesta sellaisten potilaiden osalta, jotka jäävät invalidihuololain ulkopuolelle.Uudistettiin Haapajärven yhteiskoulun kannatusyhdistyksen ottamalle lainalle alunperin vuonna 1952 annettu takaus. Lainaa oli jäljellä 10 miljoonaa markkaa. Lisäksi otettiin kiireellisenä käsiteltäväksi ja myönnettiin 23 miljoonan markan lainan takaus Haapajärven yhteiskoulun kannatusyhdistyksen otettavalle lainalle. Lainaa tarvittiin koulun laajennusta varten. Takauspäätös oli kunnallislain mukaisesti alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.

Asetettiin väkijuomalaissa tarkoitettu kunnallinen tarkastaja ja tehtävä annettiin sivutoimisesti hoidettavaksi sosiaalitarkkailijalle. Päätöksestä ilmoitettiin Oy Alkoholiliike Ab:lle ja poliisiviranomaiselle.

Kunnan työllisyystilanne ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet keskusteluttivat jälleen valtuustoa kovasti. Kunnalla oli omia työllisyystöitä, jotka työllisyystöiden suunnittelutoimikunta oli vahvistanut ja, joita olivat mm. Oksavan ja Kalakankaan koulujen perusparannustyöt sekä Autiorannan, Kopolan ja Jokelan urheilukenttien rakentaminen sekä rakennuspuiden hakkuu ja ajo kunnan omista metsistä. Kunnanhallitus oli vieraillut Vuorten Vuoren varikkoalueen työmaalla ja saanut selvityksen, että työmaalla oli töissä 134 miestä, joista vain 13 oli ulkokuntalaisia. Valtuusto päätti lähettää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle kirjeen, että haapajärvisiä poikamiehiä ei tulisi sijoittaa Etelä-Suomessa sijaitseville työmaille, koska sopivia työkohteita on omallakin paikkakunnalla. Kirjeessä muistutettiin myös edellisen ministerin Kauno Kleemolan antamasta asiaa koskevasta lupauksesta.

Pöytäkirjoja tutki: Juha Uusivirta