Haapajärvellä kunnanvaltuustossa päätettyä vuonna 1962

28.02.2024

Toukokuussa 1962 Haapajärven valtuustossa keskusteltiin raittiuslautakunnan esityksestä määrärahan varaamiseksi väkijuomarikosten ilmiantopalkkioihin. Käytäntöä oli ohjeistettu sosiaaliministeriön taholta, mutta paikallinen poliisiviranomainen oli suhtautunut asiaan kielteisesti. Valtuusto päätyi samalle kannalle poliisin kanssa eikä varannut tarkoitukseen määrärahaa. Valtuusto jätti pöydälle rakennustarkastajan viran perustamisen. Viran perustaminen oli tullut ajankohtaiseksi rakennuslain muutoksen takia, jonka mukaisesti maalaiskuntien tuli perustaa rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten rakennustarkastajan virka viimeistään vuoden 1962 loppuun mennessä. Keskustelussa tuli esille muun muassa, että lääninhallitukselta haettaisiin vapautus viran perustamisesta tai selvitettäisiin mahdollisuudet hoitaa tehtävät sivuvirkana tai yhteistyössä jonkun naapurikunnan kanssa.

Päätettiin perustaa kirjastolain määräämä kirjastolautakunta, johon tuli seitsemän jäsentä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tauno Karpakka.

Hyväksyttiin Jokelan koulun vesi- ja viemärijohtotöiden piirustukset, työselitys ja kustannusarvio. Asiakirjat lähetettiin kouluhallituksen vahvistettavaksi.

Myönnettiin Haapajärven Vesi Oy:n otettavalle yhden miljoonan markan lainalle omavelkainen takaus ja alistettiin päätös Oulun lääninhallituksen vahvistettavaksi.

Nokkouden yksityiselle kylätielle myönnettiin rakentamisavustus. Päätettiin ostaa kansalaiskoulun tontiksi kaksi määräalaa, jotka olivat pinta-alaltaan yhteensä 2,8 hehtaaria. Korotettiin kunnalliskodin hoitopäivätaksaa ja haettiin korotukselle sosiaaliministeriön vahvistusta. "Merkittiin tyydytyksellä valtuuston tietoon saatetuksi", että lääkintöhallitus oli myöntänyt takautuvasti valtionapua vuosina 1948-57 suoritettuihin kunnansairaalan uudisrakennustöihin ja perushankintoihin.

Päätettiin ottaa yksimielisesti käsittelyyn kiireellisenä asiana kuluvana vuonna toistamiseen järjestettävä malminetsintäkilpailu ja sen palkintojen vaatima määräraha teollisuuslautakunnan käyttöön. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan selvitys toimenpiteistä nimetyn tehdaslaitoksen saamiseksi paikkakunnalle. Vasta perustettu yhtiö etsi sijoituspaikkaa lähinnä ns. alityöllisyysalueilta. Yhtiön hallintoelimille oli lähetetty muistio Haapajärvestä ja sen edellytyksistä sijoituspaikaksi. Lisäksi oli pidetty henkilökohtaisesti yhteyttä yhtiön edustajiin. Valtuusto kirjasi myös, että oli varauduttava tarvittaessa myötävaikuttamaan tontti-, vesi- ja viemäröintikysymysten järjestelyissä sekä teollisuusraiteen rakentamista koskevassa asiassa. Lukuisten puheenvuorojen jälkeen asia merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi ja velvoitettiin kunnanhallitus tiiviisti seuraamaan tilanteen kehitystä.

Äänestyksen jälkeen päätettiin perustaa käyttörahasto ja hyväksyttiin sen säännöt. Maalaiskuntien Liitto ry:n mallisäännön mukaisesti rahaston tarkoituksena oli kunnan rahallisen aseman vakauttaminen ja käteisrahatarpeen tyydyttäminen. Rahaston pääoma oli 30 miljoonaa markkaa. Rahastoon voitiin osoittaa varoja talousarviossa tai tilipäätöksen mukaisesta säästöstä. Rahastosta voitiin ottaa lainaa käteisrahatarpeen tyydyttämiseksi, mutta laina oli maksettava pikaisesti takaisin. Asiaa esitteli valtuustolle ennen päätöksentekoa Maalaiskuntien Liitto ry:n Keski-Pohjanmaan piirin tilintarkastaja. Päätös alistettiin Oulun lääninhallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjoja tutki: Juha Uusivirta